Ognisko Sycharowskie w Wiedniu – Am Schüttel

Parafia


ZAPRASZAMY na spotkania w parafii Am Schüttel Rustenschacherallee 14, 1020 Wien (BEZIRK DRUGI) w każdy drugi piątek miesiąca. Rozpoczynamy Mszą Św. o godz. 18.00, spotkanie po Mszy św., w salce przy parafii.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Michał Ciurej.
Wątek Ogniska na Forum Pomocy >>>
Strona Parafii >>>

Po spotkaniu

Piątek 11.03.2022 odbyło się spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Parafii Am Schüttel w 2 bez.
Wzięło udział 5 osób w tym 1 nowa osoba.
Tematem spotkania był Hymn o miłości, fragment biblijnego Listu do Koryntian apostoła Pawła(1Kor13,1-13)
Miłość pragnienie dobra i szczęścia, bezinteresowny dar z siebie, siła przezwyciężająca egoizm (nie szuka swego 1 Kor 13,5).
Podkreśliliśmy również znaczenie samej wiary poprzez bezkrytyczne zaufanie(Wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję (1Kor13,7).

Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy

Szczęść Boże!

Dnia 18.02.2022 odbyło się kolejne planowe spotkanie wiedeńskiego ogniska WTM SYCHAR. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią. Tematem spotkania była PRZYSIĘGA MAŁŻEŃSKA oraz MIŁOŚĆ,  jej treść, sens, prawa i obowiązki z nich wynikające. W związku z tym, że w spotkaniu wzięło udział dziewięć osób z czego trzy nowe, początek spotkania miał charakter grupy wsparcia. Omówione też zostały sprawy organizacyjne i zapadła decyzja o organizacji warsztatów o pojednaniu. Wybrano też nowego Moderatora, którym została Beata za co wszyscy jesteśmy Beacie wdzięczni. Dziękujemy też naszemu opiekunowi księdzu Michałowi za wsparcie i współprowadzenie wraz z liderem Filipem naszego spotkania.

Informujemy, że dnia 20.02.2022 w parafii Am Schuttel o godzinie 11.00 odbędzie się Msza Święta, w języku polskim w intencji ogniska Sychar w Wiedniu na którą serdecznie zapraszamy.

Kolejne spotkanie wiedeńskiej grupy SYCHAR zaplanowane jest według rozkładu to znaczy na 11.03.2022. Więcej informacji na ten temat wkrótce.

 

W sprawach pilnych kontakt przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem +43 676 474 91 25

Z Panem Bogiem…

Szczęść Boże!

W związku y sytuacją COVIDOWĄ spotkanie styczniowe

zostało ODWOŁANE

Osoby szukające pomocy i wsparcia prosimy o kontakt pod numerem tel:

+43 676 474 91 25

Kolejne spotkanie planowane jest w dniu 18.02.2022

Szczęść Boże!

W dniu 17 grudnia 2021 odbyło się wigilijne spotkanie naszego ogniska. Spotkanie odbyło się w nowym miejscu tj w Parafii Am Schuttel przy Rustenschacherallee 14 w drugiej dzielnicy Wiednia. W spotkaniu uczestniczył nasz nowy opiekun duchowy ksiądz Michał Ciurej. Niestety covidowe obostrzenia pozwoliły na udział tylko kilku sycharków. Spotkanie miało charakter wigilijny i zapoznawczy. Kolejne spotkanie wspólnoty zaplanowe jest na 14 styczeń 2022.

Wszystkim zainteresowanym życzymy spokojnych świat, oraz obfitych łask Bożych.

Z Panem Bogiem…

Szczęść Boże!

W dniu 16.10.2021 odbyło się spotkanie wiedeńskiego ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. W spotkaniu wzięło dziesięć osób, w tym jedna nowa osoba. Niskie Poczucie Własnej Wartości to temat poruszany podczas spotkania. Po omówieniu tematu każdy Sycharek zapoznał się z tzw. Listem od Boga. Były także omawiane zbliżające się Rekolekcje Ogólnopolskie na Górze Św. Anny, na które pojechało pięć osób.

Podczas spotkania zapadła decyzja o zmianie miejsca naszych spotkań, a także zmiany opiekuna duchowego ogniska.

Drogi księże Pawle, dziękujemy serdecznie za dotychczasową współpracę z Ogniskiem. Niech Pan Bóg księdzu błogosławi w dalszej drodze, a Maryja prowadzi i strzeże wypraszając księdzu najpotrzebniejsze łaski. 

Informacje dotyczące kolejnego spotkania wkrótce…

 

 

Szczęść Boże!

W dniu 11.09.2021 odbyło się powakacyjne spotkanie naszego ogniska. Na spotkanie przyszło pięć osób. Spotkanie miało charakter dzielenia, oraz było omówionych kilka spraw technicznych dotyczących działalności naszego ogniska w Wiedniu.  Zastanawialiśmy się także i wymieniliśmy się spostrzeżeniami w temacie czym jest, co dla mnie znaczy, co wnosi w moje życie  przynależność do wspólnoty. Okazało się, że każdy z nas wynosi wiele dobrego, znajduje siłę, wsparcie i motywację do dalszej, ciężkiej pracy nad sobą, do rozwijania i pogłębiania swojej indywidualnej i koniecznej relacji z Bogiem.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie wspólnoty Trudnych Małżeństw w dniu 9.10.2021 o godz. 18.00 na Eucharystię, po której tradycyjnie odbędzie się spotkanie w salce nr 8 ( około godz. 19.00 )

Kontakt poprzez formularz zgłoszeniowy lub pod nr tel. +43 676 474 91 25.

Z Panem Bogiem.

Szczęść Boże!

W dniu 26 Czerwca, odbyło się opóźnione spotkanie naszej wspólnoty. Na spotkaniu było sześc osób. Tematem spotkania był pytanie: Czym jest dla mnie dzień rocznicy ślubu? Temat niezwykle ciekawie, merytorycznie i wyczerpująco opracowała Bogna co spotkało się z ogromnym zadowoleniem i uznaniem przybyłych osób. Ustaliliśmy również, że w okresie wakacji nie będą odbywać się spotkania wspólnoty ze względu na okres urlopowy, a kolejne spotkanie zaplanowane jest na 11 WRZEŚNIA 2021, na godz. 18.00.

Rozpoczynamy Eucharystią, a po Mszy Św. około 19.00 zaczynamy nasze spotkanie w salce na parterze.

Kontakt dla osób zainteresowanych:

+43 676 474 91 25

Szczesc Boże!

W dniu 8 Maja 2021 odbyło sie spotkanie wiedeńskiego ogniska wspólnoty trudnych małżeństw Sychar. Rozpoczęliśmy Mszą Św celebrowaną przez opiekuna ogniska księdza Pawła Małka. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób, odbyło się krótkie dzielenie, a reszta spotkania miała charakter organizacyjny wynikający ze zmiany lidera w naszym ognisku. Kolejne tematyczne spotkanie zaplanowane jest na dzień 12.06.2021 na godz. 19.00, po Mszy Św, której bedzie przewodniczył nasz opiekun ksiądz Paweł, temat spotkania: „Czym jest dla mnie dzień rocznicy ślubu….”  zainteresowanych serdecznie zapraszamy, nowe osoby prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.

Z Panem Bogiem…

Szczęść Boże!

W dniu 13 Marca 2021 odbyło się spotkanie Naszego Ogniska WTM SYCHAR WIEDEŃ. W spotkaniu uczestniczyło dziewięć osób. Spotkanie poprowadził nasz opiekun duchowy ksiądz Paweł Małek. Spotkanie rozpoczęło się krótkim dzieleniem po czym przyjęło charakter organizacyjny w związku ze zmianą lidera w naszym ognisku. Nowym liderem został Filip Sabatowicz, do tej pory pełniący obowiązki Moderatora.

Drogi Adamie, za pośrednictwem tego Forum, pragniemy Ci z całego serca podziękować za Twoje zaangażowanie, pracę i serce włożone w prowadzenie wspólnoty i życzymy Tobie wszystkiego najlepszego w dalszej drodze, niech Bóg Ci błogosławi, a Maryja strzeże.

O terminie kolejnego spotkania poinformujemy wkrótce.

Z Panem Bogiem.

Szczęść Boże!

W dniu 12.02.2021 za pośrenictwem komunikatora Discord odbyło się kolejne spotkanie tematyczne ogniska Wiedeń. W spotkaniu wzięło dziewięć osób w tym jedna nowa. Była to kontynuacja tematu Cierpienia, prowadzona w sposób interaktywny.

Data następnego spotkania nie jest jeszcze ustalona, ponieważ najprawdopodobniej będziemy mogli spotkac się już w realu i gdy tylko będą znane szczegóły poinformujemy na stronie naszego ogniska.

Osoby zainteresowane, poszukujące prosimy o kontakt za pośrednictwem linku kontaktowego.

Z Panem Bogiem

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Na wstępie wpisu Nasze Ognisko pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne, aby dobry Bóg miał nas i naszych współmałżonków w opiece i obdarzał potrzebnymi łaskami.

W okresie od listopada do końca stycznia nie udało nam się spotkać w realu ze względów oczywistych toczących ludzkość od roku. nie mniej jednak nie poddajemy się i spotykamy się wirtualnie za pomocą komunikatora Skajp, a ostatnim razem przy pomocy Discorda, który daje szersze możliwości m.in możliwość korzystania z wielu kamer.

W wyżej wspomnianym okresie odbyły się dwa spotkania tematyczne, pierwsze dotyczyło KOMUNIKACJI, a drugie CIERPIENIA, pozostałe spotkania związane były z DZIELENIEM i sprawami organizacyjnymi.

Każde z tych spotkań prowadził nasz lider Adam i w każdym spotkaniu uczestniczyło od 6 do 11 osób.

Na ostatnim sobotnim spotkaniu z dnia 30.01.2021 dołączyła do wspólnoty jedna nowa osoba.

Kolejne spotkanie WTM SYCHAR WIEDEŃ planowane jest na 12.02.2021, gdzie będzie kontynuowany temat CIERPIENIE

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, rozpoczęcie o godz. 19.45

Nowe osoby prosimy o wcześniejszy kontakt poprzez formularz zgłoszeniowy w zakładce KONTAKT po prawej stronie w kolumnie DROGOWSKAZY ( min dzień wcześniej, w celu uruchomienia oprogramowania służącego do komunikacji )

Z Panem Bogiem…

 

Link do kontaktu z Naszym Ogniskiem

Kontakt

Szczęść Boże!

W dniu 10 października 2020 roku odbyło się spotkanie wiedeńskiego ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw. W spotkaniu wzięły udział cztery osoby ( Ania, Krysia, Filip, Adam).

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią po której przenieśliśmy się do salki. Tematem spotkania były ZASADY ŻYCIA DOMOWEGO oparte na Słowie Bożym, konkretnie List do Efezjan 5, oraz List do Rzymian 12.1-3.

Kolejne spotkanie WTM SYCHAR zaplanowane jest na piątek 23 października 2020 roku, na godzinę 18.00. Rozpoczynamy Mszą Świętą w parafii Św. Seweryna przy Vinzenzgasse 3 w 18 dzielnicy Wiednia.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Z Panem Bogiem…

Szczęść Boże!

To był deszczowy dzień, jeden z tych co się nic nie chce….
W sumie nie zdziwiło mnie to, że wszyscy ( prawie) się na nasze spotkanie spóźnili .
Nie w moim zwyczaju jest gdziekolwiek się spóźniać a i mi się to w tym dniu udało….😂
Trochę głupio wyszło bo nasz gość specjalny ks. Łukasz Skiba przyszedł wcześniej niż się umówił…
Sytuację załagodził Bogdan bo przyniósł swoją” Bezbłędną Buchtę” !
W końcu zebrało się nas 7 osób. Tematem była „pamięć”. Choć z początku nie wiadomo było co pamięć ma wspólnego z naszą wiarą i małżeństwem , to nasza ciekawość została szybko zaspokojona.
Chodziło tak naprawdę o MIŁOŚĆ do bliźniego, małżonka, a przede wszystkim miłość Boga do nas….
Wydawało by się, że temat który krążył wokół małżeństwa nie ma z kapłaństwem nic wspólnego…  A tu ks. Łukasz stwierdził, że on nie jedną lecz kilka żon ma: parafia i wspólnoty o które musi dbać.
Na koniec doszliśmy do tego, że najpiękniej cały temat przekazał w Pierwszym Liście do Koryntian św. Paweł w Hymnie do Miłości.

 

Autorem relacji ze spotkania jest nasza Kochana Ania, ponieważ nasz Moderator Filip miał w tym czasie urlop.

Następnym wydarzeniem w Naszym Ognisku jest wyjazd na Ogólnopolskie Rekolekcje WTM SYCHAR w Porszewicach, gdzie zamierzamy się stawić w liczbie ośmiu osób.

Z Panem Bogiem…

Szczęść Boże.

W dniu 12 września 2020 roku odbyło się długo wyczekiwane spotkanie Naszego Ogniska, na które przyszło dziewięć osób.

Spotkanie miało charakter organizacyjny, podczas którego zapadło kilka bardzo istotnych decyzji dotyczących przyszłości Naszego Ogniska. Pod koniec odbyło się krótkie dzielenie, oraz omówienie zbliżających się Jesiennych Rekolekcji Ogólnopolskich WTM SYCHAR, które odbędą się w terminie 2-4 października 2020 roku w Porszewicach.

Prelegentem będzie  O. Jarosław Kupczak, a temat rekolekcji to  „Różnice między kobietą a mężczyzną – pomoc czy przeszkoda w miłości do współmałżonka ?” 

Z Naszego Wiedeńskiego Ogniska zapisało się pięć osób.

Termin kolejnego spotkania ustalono na 25 września 2020 roku, na które bardzo serdecznie zapraszamy.

Miejscem spotkania będzie Parafia Świętego Seweryna przy Vinzenzgasse 3 w 18 Dzielnicy Wiednia.

Rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 18.00.

Z Panem Bogiem…

Szczęść Boże!

W dniu 27 czerwca 2020 roku po ponad trzech miesiącach przerwy spowodowanej COVID19 odbyło się spotkanie Naszego Wiedeńskiego Ogniska. Spotkanie wyjątkowe, bo w końcu na żywo. Spotkanie szczególne, ponieważ uczestniczyło w nim aż 14 osób, w tym trzy sakramentalne pary małżeńskie, oraz opiekun duchowy ksiądz Paweł Małek.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, po której w parafialnym ogrodzie został zaplanowany grill. Nasz lider Adam zaopatrzył nas w przepyszne ojczyste wyroby, których smaków nam tu w Austrii bardzo brakuje.

 

W trakcie grillowego zajadania znalazł się czas na krótkie dzielenie, które jednoznacznie pokazało, że czas obostrzeń wpłynął niezwykle pozytywnie na członków Naszego Ogniska i przyniósł obfite owoce. Po zmroku by dochować zasad ciszy nocnej zakończyliśmy część ogrodową błogosławieństwem, którego udzielił nam nasz opiekun duchowy ksiądz Paweł Małek i przenieśliśmy się do salki parafialnej.

 

Dalsze rozmowy w luźnej atmosferze przy lodach i ciastach trwały do dnia następnego co potwierdza chęć i zapotrzebowanie na bezpośrednie relacje wśród członków wspólnoty.

Termin kolejnego spotkanie zostanie podany wkrótce, a wszystkim Sycharkom wielkie BÓG ZAPŁAĆ za zaangażowanie i pomoc przy organizacji tego wspaniałego wieczoru.

Z Panem Bogiem…

Szczęść Boże!

Za nami kolejna SKAYPOWA konferencja Naszego Ogniska, w której uczestniczyło sześć osób.

Spotkanie miało trójfazowy przebieg czyli kilka spraw organizacyjnych, krótkie dzielenie, kontynuacja tematu przebaczenia.

Dziś skupiliśmy się na ETAPACH PRZEBACZENIA:

Etap pierwszy: zaprzeczenie

Etap drugi: obwinianie siebie

Etap trzeci: użalanie się nad sobą

Etap czwarty: oburzenie

Etap piąty: przetrwanie

Etap szósty: reintegracja
(Pełne uzdrowienie wymaga zintegrowania)

Etap siódmy: przebaczenie

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie, nareszcie na żywo, już za tydzień, 27 CZERWCA 2020,  rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 18.00 w kościele Św.Seweryna przy VINZENZGASSE 3 w 18 dzielnicy Wiednia.

Z Panem Bogiem.

Szczęść Boże!

Dnia 23 Maja 2020 odbyło się kolejne SKYPOWE spotkanie Naszego Ogniska, w którym uczestniczyło pięć osób. Spotkanie prowadził Adam, lider Naszego Ogniska.

 

„i odpuść nam nasze winy jak i my odpuszczamy naszym winowajcom”

 

PRZEBACZENIE, a taki właśnie jest temat naszych ostatnich spotkań należy do zagadnień trudnych budzących wiele emocji, bo jak przebaczyć skoro tyle bólu, tyle ran, tyle cierpienia, kiedy często współmałżonek nami gardzi, brzydzi się nas, kiedy to co między nami było dobrego dziś nie ma najmniejszego znaczenia? Głęboka analiza tzw. 10 przykazań przebaczenia rzuciła nowe światło na to zagadnienie, i pozwoliła nam zrozumieć jak potrzebne, a wręcz niezbędne jest w życiu chrześcijanina przebaczenie i jak trudne, ale nie niemożliwe, kiedy wsparci NIEBEM,  inwestujemy od siebie ogromna pracę, by nauczyć się z powodzeniem przebaczać.

W kolejnej konferencji, na którą serdecznie zapraszamy będziemy dalej wiercić w temacie przebaczenia. tym razem skupimy się etapach przebaczenia:

Etap pierwszy: zaprzeczenie

Etap drugi: obwinianie siebie

Etap trzeci: użalanie się nad sobą

Etap czwarty: oburzenie

Etap piąty: przetrwanie

Etap szósty: reintegracja
(Pełne uzdrowienie wymaga zintegrowania)

Etap siódmy: przebaczenie

Termin spotkania będzie podany wkrótce.

Z Panem Bogiem!

Szczęść Boże!

W dniu 16 Maja 2020 spotkaliśmy się za pośrednictwem łącz internetowych. W konferencji uczestniczyło sześć osób.

Tematem spotkania było:

„10 przykazań przebaczania”

 

1. Miłujcie się wzajemnie, szukając w sobie dobra.

2. Przebacz, jeśli chcesz, aby tobie przebaczono.

3. Módl się za tych, którzy cię zranili i którym pragniesz okazać przebaczenie.

4. Pamiętaj: nieprzebaczenie jest rodzajem nienawiści!

5. Podejmij decyzję, żeby przebaczyć.

6. Szukaj uzdrowienia uczuć i wspomnień.

7. Zamknij drzwi złemu.

8. Powinieneś przebaczyć samemu sobie.

9. Pamiętaj, że przebaczenie jest procesem.

10. Kochaj Boga i bliźniego i bądź narzędziem uzdrawiania!

 

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie, gdzie będziemy szeroko opracowywać rozpoczęty temat.

Więcej informacji wkrótce.

Z Panem Bogiem!

 

 

Szczęść Boże!

WTM SYCHAR WIEDEŃ obchodzi swoje pierwsze urodziny, skromne, ciche, w kwarantannie, z pokorą uznajemy chwilową wyższość wirusa nad Naszym Ogniskiem.

W dniu 02 maja 2020 roku, o godzinie 19.30 miało miejsce kolejne Skajpowe spotkanie Naszego Ogniska. W spotkaniu wzięło udział siedem osób. Tematem konferencji było Pięć Języków Miłości  według Chapmanna. Kilka osób z Naszej Wspólnoty zdecydowało się wesprzeć inicjatywę księdza Sławomira Kostrzewy dotyczącej Nabożeństwa Nowenny Pompejanskiej o nawrócenie grzeszników.

Data kolejnego spotkania nie została jeszcze ustalona.

Z Panem Bogiem.

Szczęść Boże!

Idąc za przykładem innych Ognisk, a także już mocno stęsknieni za sobą w dniu 18.04.2020 zorganizowaliśmy spotkanie Naszej Wspólnoty za pośrednictwem komunikatora Skype. W konferencji wzięło udział siedem osób. Spotkanie miało charakter dzielenia, co po tak długiej przerwie wynikającej z obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa stało się naturalną potrzebą u każdego z nas. Kolejne spotkanie w tej formie zaplanowano na 25.04.2020.

Z Panem Bogiem…

Szczęść Boże!

W dniu 28.02.2020 odbyło się spotkanie Naszej Wspólnoty, które rozpoczęło się Eucharystią. Na spotkanie, na które miało charakter grupy wsparcia przyszły cztery osoby, w tym jedna nowa. Oprócz dzielenia, poruszonych zostało wiele ciekawych tematów z zakresu osobistych doświadczeń poznawania Pana Boga. Nie zabrakło też spraw organizacyjnych w związku przez zbliżające się Rekolekcje Wielkopostne organizowane przez Nasze Wiedeńskie Ognisko. Tematem rekolekcji jest „Konflikt i metody jego rozwiązywania„. Rekolekcje, które odbędą się w dniach 20-22.02.2020 poprowadzi ksiądz Paweł Bernacki, ( ksiądz archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej od 2010. Obecnie doktorant w Instytucie Katolickim w Paryżu. Specjalność teologia fundamentalna, teologia religii. Rekolekcje w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Australii.).

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy…

Zapisy:

Moderator WTM SYCHAR w Wiedniu

Filip +43 676 474 91 25

lub

sychar.wien@gmail.com

po godz. 17.00

Z Panem Bogiem

Szczęść Boże!

Spotkanie „Sychar” w dniu 8 lutego 2020 r. odbyło się pod kierunkiem naszego księdza opiekuna wspólnoty wiedeńskiej ks. dra Pawła Małka CM. Tematem spotkania było następujące zagadnienie: „Granice ludzkiej odpowiedzialności a nieważność zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Konflikt między prawem Bożym a prawem człowieka do wolności. Dyskusja panelowa na tematy religijne, moralne, prawne i socjologiczne w kontekście refleksji nad przeżywanymi trudnościami we wspólnotach małżeńskich”.

Wyjątkowo na spotkaniu były obecne tylko same Panie. Wywiązała się głęboka dyskusja oraz wymiana zdań. Szczególną uwagę przykuł dylemat prawa do ochrony i obrony życia współmałżonka oraz dzieci. Można przeżywać w dobrej wierze sakramentalne małżeństwo, nie wiedząc o tym, że ktoś od samego początku nie chciał wspólnoty religijnej na całe życie. Różnica charakterów i trudności życiowe nie są nigdy przyczyną nieważności kościelnego małżeństwa. Jedynie prawem kościelnym określona niezdolność w samej chwili zawierania małżeństwa oraz faktyczne i prawdziwe wady woli przed ołtarzem są przyczyną, że dwoje ludzi żyje potem w związku tylko partnerskim a nie w związku kościelnym. Potwierdzeniem tego jest następująca zasada, że nie można posiadać czegoś, czego nie chciało się od samego początku, a także nie posiada się czegoś, do czego człowiek ze swojej natury jest niezdolny do tego wytworzenia i do uczynienia. W Kościele nie ma rozwodów, ani nie ma unieważniania zawieranego małżeństwa. Można jedynie stwierdzić, że coś od samego początku nie istnieje.

Korzystając z okazji, że były obecne same Panie, zawiłe tematy natury teologiczno – prawnej zostały przedstawione w formie przepisów na wzór przepisów z książki kucharskiej. W ten sposób udało się usunąć zawiłe abstrakcyjne zdania filozoficzno – prawne na rzecz klarownej i jasnej dialektyki mowy czystego ludzkiego realizmu, stwierdzając, że nawet oswojony wróbel nigdy nie będzie śpiewającym kanarkiem.

Z Panem Bogiem.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!

Dnia 11 Stycznia 2020 roku, o godzinie 18.00 rozpoczęło się Mszą Świętą pierwsze w tym roku spotkanie Naszej Wspólnoty WTM Sychar w Wiedniu. Po Mszy  Świętej udaliśmy się do salki parafialnej. Na spotkanie przyszło pięć osób, wśród nich dwie nowe – Sakramentalne Małżeństwo. W związku z tym nasze spotkanie miało początkowo charakter Grupy Wsparcia, a po dłuższej chwili zajęliśmy się naszym tematem, którym było Przebaczenie I Pojednanie. Wysłuchaliśmy fragmentu konferencji ks. Marka Dziewieckiego wygłoszonej 27.10.2018 roku podczas  Rekolekcji Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR – Góra św. Anny ( link poniżej ). Po wysłuchaniu wymieniliśmy się spostrzeżeniami, a nasz Lider, który prowadził całość spotkania, uzupełnił naszą dyskusje merytorycznym mini-wykładem.

Kolejne spotkanie WTM Sychar w Wiedniu zaplanowane jest na sobotę 25 Stycznia 2020.

Serdecznie zapraszamy na godz. 18.00 na Mszę Świętą rozpoczynającą spotkania Wspólnoty Trudnych Małżeństw w Wiedniu do Parafii św. Seweryna przy Vinzenzgasse 3 w 18 dzielnicy Wiednia.

Z Panem Bogiem!

Link do konferencji:

Szczęść Boże…

W dniu 19 GRUDNIA 2019 roku odbyło się ostatnie w tym roku, przedświąteczne spotkanie Naszej Wspólnoty, na które przyszło sześć osób. Po Mszy Świętej udaliśmy się do salki, gdzie rozmawialiśmy o warsztatach o przemocy, oraz pod okiem naszego opiekuna księdza Pawła ogólnie poruszony był temat stwierdzenia nieważności małżeństwa. Pozostała część spotkanie miała charakter grupy wsparcia, a nad całością spotkania czuwał Filip, moderator ogniska wiedeńskiego.

Na kolejne spotkanie zapraszamy po Nowym Roku, więcej szczegółów na początku stycznia.

Kochani, życzmy Wam spokojnych Świąt, niech Chrystus na nowo urodzi się w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszym życiu,  a w szczególności w sercach  naszych współmałżonków.

Z Panem Bogiem…

Witajcie, Szczęść Boże!

W piątek 7 grudnia miało miejsce powarsztatowe spotkanie Naszej Wiedeńskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”.

Po Mszy Św.  było spotkanie w salce, omawialiśmy przebieg warsztatów i krótko bieżące sprawy. Spotkanie miało charakter grupy wsparcia. Pozdrawiamy z Wiednia, z Panem Bogiem!

Szczęść Boże.

W dniu 23.11.2019 odbyło się spotkanie Naszego Ogniska, które rozpoczęło się Mszą Świętą o godzinie 18.00, którą celebrował opiekun Naszej Wspólnoty ks. Paweł Małek. Na spotkanie prowadzone przy naszego Moderatora Filipa przyszła jedna osoba. Zaraz po Mszy Św. skorzystaliśmy z Sakramentu Pojednania, który okazał się wyjątkowym. Następnie udaliśmy do salki parafialnej na ciąg dalszy wieczoru. Po krótkiej rozmowie dotyczącej spraw organizacyjnych głównymi tematami stały się wartość i siła modlitwy oraz przebaczenie. Podzieliliśmy się także świadectwem.

Z tego miejsca pragnę przypomnieć, że już za tydzień tj. 29.11.2019 rozpoczynają się Warsztaty na temat radzenia sobie z przemocą psychiczną, fizyczną i finansową w rodzinie i po za nią, na które bardzo serdecznie zapraszamy, są jeszcze wolne miejsca. Więcej informacji na poniższym plakacie.

 

 

 

Na kolejne spotkanie Naszej Wspólnoty zapraszamy już po warsztatach 07 GRUDNIA 2019 na godzinę 18.00 do Parafii Św. Seweryna przy ulicy Vinzenzgasse 3 w 18-stej dzielnicy Wiednia.

Z Panem Bogiem…

Szczęść Boże.

Dnia 12 października 2019 roku odbyło się spotkanie WTM SYCHAR Wiedeń. Na spotkanie przyszło 11 osób w tym dwie nowe. Rozpoczęliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu podczas której odmówiliśmy jedną tajemnicę Różańca Świętego, a także nie zabrakło indywidualnej modlitwy, a wszystko zostało oprawione muzycznie przez członków Naszej Wspólnoty. Po spotkaniu z Jezusem udaliśmy się do salki zająć się sprawami mniej przyjemnymi lecz niezbędnymi w życiu Naszej Wspólnoty. Po krótkiej wymianie zdań o charakterze grupy wsparcia skupiliśmy się na logistyce związanej z wyjazdem na rekolekcje, na które wybiera się aż osiem osób z Naszej Wspólnoty. Kolejną sprawą była organizacja warsztatów o przemocy, które wstępnie zaplanowane są na przełom  listopada i grudnia. Ostatnim punktem spraw organizacyjnych stał się wybór moderatora naszego ogniska i tym samym mamy już oficjalnie moderatora Wspólnoty WTM Sychar w Wiedniu i jest nim Filip Sabatowicz.

Z Panem Bogiem…

Szczęść Boże.

Mamy za sobą kolejne spotkanie Naszej Wspólnoty, które odbyło się 27 września 2019. Na spotkanie przyszło sześć osób i pojawiła się jedna nowa osoba. Spotkanie miało charakter grupy wsparcia. po podzieleniu się przeżyciami w ostatnim czasie rozmawialiśmy o przemocy w rodzinie.

Szósty października to data następnego spotkania. Nasza Wspólnota uczestniczyła i oprawiła Mszę Świętą w kościele Maria Namen, podczas której ciekawą i obszerną homilię wygłosił ” etatowy ” prelegent i bliski naszym sercom ksiądz Marek Dziewiecki. Ks. Marek odniósł się kilka razy podczas homilii do Naszej Wspólnoty i tematów małżeńskich z nią związanych. Nasza Wspólnota miała także stoisko z materiałami WTM SYCHAR, które wybudziły ogromne zainteresowanie i rozeszły się w dużej ilości. Po Mszy Świętej ks. Marek wpisał się Nam do Naszej kroniki Sychar w Wiedniu.

Zostańcie z Bogiem.

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!

Kochani, z radością informujemy, ze w dniu 14 września 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie wiedeńskich sycharków, tym razem w związku z świętem Podwyższenia Krzyża jak i także z ogólnopolską akcją pod nazwa Polska pod Krzyżem organizowaną przez Macieja Bodasińskiego ( polski reżyser, scenarzysta i producent filmowy, dokumentalista, razem z Lechem Dokowiczem był pomysłodawcą akcji Różaniec do granic ) wspólnie postanowiliśmy wziąć udział w tym dziele, jako wspólnota Sychar, a także z potrzeby serca jako wynagrodzenie Jezusowi Chrystusowi za ataki na Kościół, bluźnierstwa, za księży porzucających stan kapłański, za masowe odejścia od wiary, za naszych współmałżonków podających pod wątpliwość słowa przysięgi małżeńskiej.
Akcja Polska pod Krzyżem w Wiedniu była organizowana przez Polska Misje Katolicka przy ul. Reenweg 5a w trzeciej dzielnicy Wiednia. na spotkanie przyszło sześć osób i wspólnie wzięliśmy udział w przepięknej modlitwie różańcowej po której odbyła się Eucharystia uwieńczona głęboką Drogą Krzyżowa. Po uroczystościach spędziliśmy kilka chwil w pełnej serdeczności atmosferze.
Kolejne spotkanie WTM Sychar w Wiedniu odbędzie się w dniu 27 września 2019 roku w parafii Pfarre St. Severin, Vinzenzgasse 3. Rozpoczynamy Mszą św. o godzinie 18.00. Po Mszy św. spotykamy się w salce przy kościele.
Zostańcie z Bogiem.

♥Szczęść Boże z Wiednia!

W Naszej Wiedeńskiej Wspólnocie Sychar w ostatnim czasie odbyly sie dwa spotkania;

27 lipca Msza Święta o godz.18 zapoczątkowała spotknie  Naszego ogniska wiernej miłości małżeńskiej.W spotkaniu uczestniczyło 8 osób. Na początku rozmawialiśmy na tematy organizyjne  później  spotkanie miało charakter  grupy wsparcia, w rodzinnej atmosferze zakończyliśmy je modlitwą spiewem.

10 sierpnia kolejny raz zapłonęło ognisko wiernej miłości małżeńskiej Sychar w Wiedniu. Rozpoczęliśmy je jak zwykle Eucharystią .Na spotkanie przyszło 7 osób. W części spraw organizacyjnych rozmawialismy kolejny raz o planie zorganizowania w Wiedniu  warsztatów pod nazwą „Od przemocy do życia w obfitości ” ,byla też podniesiona kwestia dodatkowego spotkania a  także funkcji moderetora Naszej Wspólnoty. Tematem spotkania była sprawa łamania przysiegi małżeńskiej i pojmowanie  miłości małżeńskiej. Spotknie przebiegło w miłej atmosferze zakończyliśmy je modlitwą i odspiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Na kolejne  spotkanie WTM Sychar w Wiedniu zapraszamy w sobotę  31 sierpnia.

Zapraszamy osoby w kryzysie małżeńskim ,wszystkich którzy  przeżywają problemy w swoich sakramentalnych małożenstwach ponieważ współpracując z Jezusem Chrystusem- Bogiem każde sakramentalne małżeństwo może się odrodzić i jest do uratowania.

Zostańcie z Bogiem !

 

Szczęść Boże kochani!

W zeszłą sobotę 13 lipca znów zaploneło Nasze Ognisko Wiernej Miłości Małożenskiej Sychar w Wiedniu.

Rozpoczęliśmy o godz 18  Mszą

Św. po czym udaliśmy się salki parafialnej na piętrze. W spotkaniu uczestniczyło 7 osób. Tematem spotkania była definicja i znaczenie dla

Nas-teraz przysięgi małożenskiej którą skladaliśmy przed laty Naszemu współmałżonkowi.

Podczas żywej dyskusji było dużo spostrzeżeń i wzruszeń. Podniesione były także tematy organizacyjne. Uznaliśmy, że będziemy spotykać się dwa razy w miesiącu.

Zapraszamy na kolejne spotkanie które odbędzie się 27 lipca na którym to zapadnie ostateczna decyzja co do terminów drugiego Czytaj dalej

Kronika