Ognisko Sycharowskie w Wiedniu – Am Schüttel

Parafia


ZAPRASZAMY na spotkania w parafii Am Schüttel Rustenschacherallee 14, 1020 Wien (BEZIRK DRUGI) w każdy drugi piątek miesiąca. Rozpoczynamy Mszą Św. o godz. 18.00, spotkanie po Mszy św., w salce przy parafii.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Michał Ciurej.
Wątek Ogniska na Forum Pomocy >>>
Strona Parafii >>>

asmis

Szczęść Boże!

Dnia 11 listopada 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie WTM SYCHAR w Wiedniu. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się Eucharystią o godzinie 18.30, którą celebrował nasz opiekun duchowy ksiądz Michał Ciurej. Na spotkanie przyszło 9 osób w tym dwie nowe. Rozpoczęliśmy krótkim dzieleniem następnie podjęty został temat Współuzależnienia i Uzależnienia od współmałżonka. Wysłuchaliśmy także konferencji księdza Pawlukiewicza, wczytaliśmy się w materiały przygotowane na spotkanie i dzieliliśmy się refleksjami, spostrzeżeniami na wspomniany wyżej temat.

Nasze Ognisko organizuje kolejne już warsztaty, tym razem dotyczące PRZEMOCY, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Wszelkie informacje na plakacie.

Kolejne spotkanie odbędzie się 9 GRUDNIA 2022, zaczynamy Eucharystią o godzinie 18.30

Z Panem Bogiem…

Szczęść Boże!

Dnia 7 października 2022 roku odbyło się spotkanie wiedeńskiego ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR. Spotkanie rozpoczęliśmy Eucharystią, po której udaliśmy się do naszej salki by kontyunować nasze spotkanie na które przyszło 8 osób w tym jedna nowa osoba. Z początku spotkanie miało charakter grupy wsparcia po czym przeszliśmy do kontynuacji tematu wrześniowego przygotowanego przez Magdę, naszą moderatorkę. Zagadnienie Uczciwości Małżeńskiej wywołało wśród uczestników spore emocje, które skutecznie ochładzał nasz opiekun duchowy ksiądz Michał.

Spotkanie listopadowe zaplanowano na drugi piątek miesiąca, tzn. 11.11.2022 na godz. 18.30.

Szczęść Bożę!

2.09.2022 roku odbyło się pierwsze pourlopowe spotkanie naszej wspólnoty. W spotkaniu wzięło udział 8 osób wraz z naszym kapłanem prowadzącym. Po wygłoszonym przez wiceliderkę Beatę regulaminie Sycharu poprowadziłam temat „Relacje małżeńskie”. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, odpowiadając na zadane przeze mnie pytania oraz poprzez aktywne włączanie się do dyskusji.
Wspólnota Sychar w Wiedniu organizuje warsztaty od 14 do 16.10 którzych prowadzącą będzie Mirka liderka gdańskiego ogniska. Tematami jakimi zajmiemy się tym razem są:

Sakramentalne małżeństwo – komunia osób

Komunikacja

Języki miłości i przepraszania

Szczęść Boże…

Dnia 8 lipca odbyło się spotkanie wiedeńskiego ogniska, w którym wzięło udział 6 osób. Tematem spotkania były sprawy organizacyjne, omówienie kwestii kwietniowych warsztatów oraz zbliżających się kolejnych październikowych. Potem odbyło się krótkie dzielenie. Ustalono w sierpniu ze względu na okres urlopowy spotkania nie będzie.

Z Panem Bogiem…

Po dwuletniej przerwie spowodowanej Corona wirusem ku radości wielu członków wspólnoty małżeństw Sychar odbyło się ogólnokrajowe spotkanie liderów i moderatorów. Niestety z przyczyn prywatnych i zdrowotnych wielu członków nie mogło przeżywać wspólnie ważnych wydarzeń i spotkań z bliskimi w ciągu tych czterech dni w których to dzieliliśmy się wiedzą, spostrzeżeniami z wewnętrznych struktur wspólnot. Czas upłynął nam w temacie pięknych świadectw, modlitw kończąc się wykładem i współpraca z Dr Psychologii Panem Hubertem Malinowskim który wyłożył nam temat współczesny Manipulacja, rozwiązywanie konfliktów. Popołudniowa pora zmotywowani do dalszej pracy i pomocy ludziom będącym w potrzebie rozjechaliśmy się do swoich domów.

Szczęść Boże!

W dniach 08-10 IV 2022 w Ognisku Wspólnoty Trudnych Małżeństw odbyły się Warsztaty o Przebaczeniu, które prowadziła Mirka – Liderka Ogniska WTM SYCHAR w Gdańsku. W warsztatach wzięło udział piętnaście ośób z czego cztery osoby były z poza Ogniska.

Praca warsztatowa rozpoczęła się w piątek Eucharystią celebrowaną przez księdza Michała opiekuna Ogniska Wiedeń. Kolejnym intensywnym dniem była sobota gdzie od wczesnych godzin porannych aż do późnych godzin wieczornych grupa zajęta była pracą. Nie zabrakło też czasu na Eucharystię, Adorację Najświętszego Sakramentu, smaczne posiłki oraz czasu na kawę i integrację grupy. Niedziela była ostatnim dniem warsztatów, które zakończone zostały wspólnym obiadem oraz indywidualnymi rozmowami z Mirką.

Wszystkim uczestnikom ogromne podziękowania za Wasze zaufanie i chęć pracy nad sobą. Dziękuję z całego serca księdzu Michałowi za wsparcie, zaufanie, życzliwość i stworzenie odpowiednich warunków do pracy dla naszej grupy. Podziękowania kieruję także dla Marka, który zaopatrzył nas w pyszne lody, a także dla Waldka, który bardzo mocno wspierał w kwestiach logistycznych.

Szczęść Boże!

W dniu 01.04.2022 odbyło się kolejne spotkanie wiedeńskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Parafii Am Schüttel. W spotkaniu wzięło udział sześć osób. Tematem spotkania były sprawy organizacyjne związane z nadchodzącymi Warsztatami o Przebaczeniu, oraz wstęp do pracy warsztatowej dotyczący przebaczenia. Temat ten poruszył głęboko serca osób będących na spotkaniu.

W dniach 8-10.04.2022 nasze Ognisko organizuje Warsztaty o przebaczeniu, które poprowadzi Mirka, liderka ogniska w Gdańsku.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na  13 maja 2022 roku.

Osoby szukające wsparcia, pomocy zapraszamy na spotkanie, a w sprawach pilnych prosimy o kontakt poprzez formularz zgłoszeniowy lub kontakt telefoniczny pod numerem

+43 676 474 91 25

Z Panem Bogiem…

Piątek 11.03.2022 odbyło się spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Parafii Am Schüttel w 2 bez.
Wzięło udział 5 osób w tym 1 nowa osoba.
Tematem spotkania był Hymn o miłości, fragment biblijnego Listu do Koryntian apostoła Pawła(1Kor13,1-13)
Miłość pragnienie dobra i szczęścia, bezinteresowny dar z siebie, siła przezwyciężająca egoizm (nie szuka swego 1 Kor 13,5).
Podkreśliliśmy również znaczenie samej wiary poprzez bezkrytyczne zaufanie(Wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję (1Kor13,7).

Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy

Szczęść Boże!

W dniu 25.02.2022 nasze ognisko wzięło udział w dziele organizowanym między innymi przez Wojowników Maryi o nazwie Noc Walki O Błogosławieństwo Dla Polski. Wspólne nocne czuwanie zgromadziło siedemdziesiąt osób i około dwudziestu stałych widzów za pośrednictwem łącz internetowych na kanale YouTube.

Wieczór organizowany był w Parafii Am Schuttel  gdzie na co dzień spotyka się i funkcjonuje Nasze Ognisko.

Z tego miejsca pragnę wszystkim, którzy brali udział w modlitwie bardzo serdecznie podziękować, Pan Bóg widzi w ukryciu i odda Tobie….

Szczególne podziękowania dla księdza Michała za ogromna pomoc, za otwartość, za zaangażowanie w całe przedsięwzięcie. Bóg zapłac!

Link do wydarzenia:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HKkUgqYE8p8

Szczęść Boże!

W dniu 20.02.2022 w Parafii Am Schüttel przy Rustenschacherallee 14 w drugiej dzielnicy Wiednia gdzie także znajduje się miejsce spotkań ogniska WTM SYCHAR WIEDEŃ odbyła się Msza Święta w intencji naszego ogniska, a także w intencji całej wspólnoty Sychar i sakramentalnych małżeństw pogrążonych w kryzysie. Eucharystie celebrował ks. Michał Ciurej opiekun naszego ogniska w Wiedniu.

Wszystkim, którzy przybyli, oraz księdzu Michałowi serdeczne podziękowania.

Link do transmisji:

https://www.youtube.com/watch?v=dKkaj6r1dRc

Z Panem Bogiem…

Szczęść Boże!

Dnia 18.02.2022 odbyło się kolejne planowe spotkanie wiedeńskiego ogniska WTM SYCHAR. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią. Tematem spotkania była PRZYSIĘGA MAŁŻEŃSKA oraz MIŁOŚĆ,  jej treść, sens, prawa i obowiązki z nich wynikające. W związku z tym, że w spotkaniu wzięło udział dziewięć osób z czego trzy nowe, początek spotkania miał charakter grupy wsparcia. Omówione też zostały sprawy organizacyjne i zapadła decyzja o organizacji warsztatów o pojednaniu. Wybrano też nowego Moderatora, którym została Beata za co wszyscy jesteśmy Beacie wdzięczni. Dziękujemy też naszemu opiekunowi księdzu Michałowi za wsparcie i współprowadzenie wraz z liderem Filipem naszego spotkania.

Informujemy, że dnia 20.02.2022 w parafii Am Schuttel o godzinie 11.00 odbędzie się Msza Święta, w języku polskim w intencji ogniska Sychar w Wiedniu na którą serdecznie zapraszamy.

Kolejne spotkanie wiedeńskiej grupy SYCHAR zaplanowane jest według rozkładu to znaczy na 11.03.2022. Więcej informacji na ten temat wkrótce.

 

W sprawach pilnych kontakt przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem +43 676 474 91 25

Z Panem Bogiem…

Szczęść Boże!

W związku y sytuacją COVIDOWĄ spotkanie styczniowe

zostało ODWOŁANE

Osoby szukające pomocy i wsparcia prosimy o kontakt pod numerem tel:

+43 676 474 91 25

Kolejne spotkanie planowane jest w dniu 18.02.2022

Szczęść Boże!

W dniu 17 grudnia 2021 odbyło się wigilijne spotkanie naszego ogniska. Spotkanie odbyło się w nowym miejscu tj w Parafii Am Schuttel przy Rustenschacherallee 14 w drugiej dzielnicy Wiednia. W spotkaniu uczestniczył nasz nowy opiekun duchowy ksiądz Michał Ciurej. Niestety covidowe obostrzenia pozwoliły na udział tylko kilku sycharków. Spotkanie miało charakter wigilijny i zapoznawczy. Kolejne spotkanie wspólnoty zaplanowe jest na 14 styczeń 2022.

Wszystkim zainteresowanym życzymy spokojnych świat, oraz obfitych łask Bożych.

Z Panem Bogiem…

Szczęść Boże!

W dniu 16.10.2021 odbyło się spotkanie wiedeńskiego ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. W spotkaniu wzięło dziesięć osób, w tym jedna nowa osoba. Niskie Poczucie Własnej Wartości to temat poruszany podczas spotkania. Po omówieniu tematu każdy Sycharek zapoznał się z tzw. Listem od Boga. Były także omawiane zbliżające się Rekolekcje Ogólnopolskie na Górze Św. Anny, na które pojechało pięć osób.

Podczas spotkania zapadła decyzja o zmianie miejsca naszych spotkań, a także zmiany opiekuna duchowego ogniska.

Drogi księże Pawle, dziękujemy serdecznie za dotychczasową współpracę z Ogniskiem. Niech Pan Bóg księdzu błogosławi w dalszej drodze, a Maryja prowadzi i strzeże wypraszając księdzu najpotrzebniejsze łaski. 

Informacje dotyczące kolejnego spotkania wkrótce…

 

 

Szczęść Boże!

Dnia 19.09.2021 wybraliśmy się na Ogniskowy spacer po uroczym parku w miejscowości Laxemburg położonej około 20 km od Wiednia. W spotkaniu tym wzięły udział cztery osoby. Pogoda, która niestety nie dopisała nie wpłynęła na atmosferę i proces pogłębiania wzajemnych relacji.  Poniżej kilka fotek z naszego wypadu.

Z Panem Bogiem.

Szczęść Boże!

W dniu 11.09.2021 odbyło się powakacyjne spotkanie naszego ogniska. Na spotkanie przyszło pięć osób. Spotkanie miało charakter dzielenia, oraz było omówionych kilka spraw technicznych dotyczących działalności naszego ogniska w Wiedniu.  Zastanawialiśmy się także i wymieniliśmy się spostrzeżeniami w temacie czym jest, co dla mnie znaczy, co wnosi w moje życie  przynależność do wspólnoty. Okazało się, że każdy z nas wynosi wiele dobrego, znajduje siłę, wsparcie i motywację do dalszej, ciężkiej pracy nad sobą, do rozwijania i pogłębiania swojej indywidualnej i koniecznej relacji z Bogiem.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie wspólnoty Trudnych Małżeństw w dniu 9.10.2021 o godz. 18.00 na Eucharystię, po której tradycyjnie odbędzie się spotkanie w salce nr 8 ( około godz. 19.00 )

Kontakt poprzez formularz zgłoszeniowy lub pod nr tel. +43 676 474 91 25.

Z Panem Bogiem.

Szczęść Boże!

W dniu 26 Czerwca, odbyło się opóźnione spotkanie naszej wspólnoty. Na spotkaniu było sześc osób. Tematem spotkania był pytanie: Czym jest dla mnie dzień rocznicy ślubu? Temat niezwykle ciekawie, merytorycznie i wyczerpująco opracowała Bogna co spotkało się z ogromnym zadowoleniem i uznaniem przybyłych osób. Ustaliliśmy również, że w okresie wakacji nie będą odbywać się spotkania wspólnoty ze względu na okres urlopowy, a kolejne spotkanie zaplanowane jest na 11 WRZEŚNIA 2021, na godz. 18.00.

Rozpoczynamy Eucharystią, a po Mszy Św. około 19.00 zaczynamy nasze spotkanie w salce na parterze.

Kontakt dla osób zainteresowanych:

+43 676 474 91 25

Szczesc Boże!

W dniu 8 Maja 2021 odbyło sie spotkanie wiedeńskiego ogniska wspólnoty trudnych małżeństw Sychar. Rozpoczęliśmy Mszą Św celebrowaną przez opiekuna ogniska księdza Pawła Małka. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób, odbyło się krótkie dzielenie, a reszta spotkania miała charakter organizacyjny wynikający ze zmiany lidera w naszym ognisku. Kolejne tematyczne spotkanie zaplanowane jest na dzień 12.06.2021 na godz. 19.00, po Mszy Św, której bedzie przewodniczył nasz opiekun ksiądz Paweł, temat spotkania: „Czym jest dla mnie dzień rocznicy ślubu….”  zainteresowanych serdecznie zapraszamy, nowe osoby prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.

Z Panem Bogiem…

Szczęść Boże!

Z przykrością zawiadamiam, że zaplanowane na dziś tj. 17.04.2021 spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Wiedniu zostało odwołane z przyczyn niezależnych od organizatorów.

Jednocześnie informuję, że spotkanie majowe odbędzie się zgodnie z harmonogramem, tzn. 08.05.2021 o godz 18.00 w kościele Św. Seweryna przy VINZENZGASSE 3 w 18 dzielnicy Wiednia.

Osoby zainteresowane naszą wspólnotą prosimy o kontakt poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony w zakładce KONTAKT.

Z Panem Bogiem.

Szczęść Boże!

W dniu 13 Marca 2021 odbyło się spotkanie Naszego Ogniska WTM SYCHAR WIEDEŃ. W spotkaniu uczestniczyło dziewięć osób. Spotkanie poprowadził nasz opiekun duchowy ksiądz Paweł Małek. Spotkanie rozpoczęło się krótkim dzieleniem po czym przyjęło charakter organizacyjny w związku ze zmianą lidera w naszym ognisku. Nowym liderem został Filip Sabatowicz, do tej pory pełniący obowiązki Moderatora.

Drogi Adamie, za pośrednictwem tego Forum, pragniemy Ci z całego serca podziękować za Twoje zaangażowanie, pracę i serce włożone w prowadzenie wspólnoty i życzymy Tobie wszystkiego najlepszego w dalszej drodze, niech Bóg Ci błogosławi, a Maryja strzeże.

O terminie kolejnego spotkania poinformujemy wkrótce.

Z Panem Bogiem.

Szczęść Boże!

W dniu 12.02.2021 za pośrenictwem komunikatora Discord odbyło się kolejne spotkanie tematyczne ogniska Wiedeń. W spotkaniu wzięło dziewięć osób w tym jedna nowa. Była to kontynuacja tematu Cierpienia, prowadzona w sposób interaktywny.

Data następnego spotkania nie jest jeszcze ustalona, ponieważ najprawdopodobniej będziemy mogli spotkac się już w realu i gdy tylko będą znane szczegóły poinformujemy na stronie naszego ogniska.

Osoby zainteresowane, poszukujące prosimy o kontakt za pośrednictwem linku kontaktowego.

Z Panem Bogiem

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Na wstępie wpisu Nasze Ognisko pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne, aby dobry Bóg miał nas i naszych współmałżonków w opiece i obdarzał potrzebnymi łaskami.

W okresie od listopada do końca stycznia nie udało nam się spotkać w realu ze względów oczywistych toczących ludzkość od roku. nie mniej jednak nie poddajemy się i spotykamy się wirtualnie za pomocą komunikatora Skajp, a ostatnim razem przy pomocy Discorda, który daje szersze możliwości m.in możliwość korzystania z wielu kamer.

W wyżej wspomnianym okresie odbyły się dwa spotkania tematyczne, pierwsze dotyczyło KOMUNIKACJI, a drugie CIERPIENIA, pozostałe spotkania związane były z DZIELENIEM i sprawami organizacyjnymi.

Każde z tych spotkań prowadził nasz lider Adam i w każdym spotkaniu uczestniczyło od 6 do 11 osób.

Na ostatnim sobotnim spotkaniu z dnia 30.01.2021 dołączyła do wspólnoty jedna nowa osoba.

Kolejne spotkanie WTM SYCHAR WIEDEŃ planowane jest na 12.02.2021, gdzie będzie kontynuowany temat CIERPIENIE

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, rozpoczęcie o godz. 19.45

Nowe osoby prosimy o wcześniejszy kontakt poprzez formularz zgłoszeniowy w zakładce KONTAKT po prawej stronie w kolumnie DROGOWSKAZY ( min dzień wcześniej, w celu uruchomienia oprogramowania służącego do komunikacji )

Z Panem Bogiem…

 

Link do kontaktu z Naszym Ogniskiem

Kontakt

Szczęść Boże!

W dniu 10 października 2020 roku odbyło się spotkanie wiedeńskiego ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw. W spotkaniu wzięły udział cztery osoby ( Ania, Krysia, Filip, Adam).

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią po której przenieśliśmy się do salki. Tematem spotkania były ZASADY ŻYCIA DOMOWEGO oparte na Słowie Bożym, konkretnie List do Efezjan 5, oraz List do Rzymian 12.1-3.

Kolejne spotkanie WTM SYCHAR zaplanowane jest na piątek 23 października 2020 roku, na godzinę 18.00. Rozpoczynamy Mszą Świętą w parafii Św. Seweryna przy Vinzenzgasse 3 w 18 dzielnicy Wiednia.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Z Panem Bogiem…

Szczęść Boże!
W dniach 02-04 pażdziernika 2020 w Porszewicach pod Łodzią odbyły się Ogólnopolskie Rekolekcje WTM SYCHAR, których temat ” Od przemocy do życia w obfitości” nie był nam obcy, gdyż w dokładnie rok temu uczestniczyliśmy w warsztatach prowadzonych przez Mirkę z gdańskiego ogniska.

Pomimo tego, przekonaliśmy się, że warto powtarzać tę tematykę i brać udział po raz kolejny, bo w sposób wartościowy i niezwykle precyzyjny można zweryfikować i ocenić swoje postępy w pracy nad sobą.

Z Wiednia pojechało osiem osób, z czego pięć było z naszego ogniska.

Adam, lider WTM SYCHAR WIEDEŃ, zadbał o oprawę muzyczną Eucharystii, Marek wspomagał dzieło grając na gitarze.

W drodze powrotnej mimo późnej pory zajechaliśmy na Jasną Górę, by podziękować Naszej Mamie za niezwykle wartościowy czas spędzony w Porszewicach.

 

 

 

 

Szczęść Boże!

To był deszczowy dzień, jeden z tych co się nic nie chce….
W sumie nie zdziwiło mnie to, że wszyscy ( prawie) się na nasze spotkanie spóźnili .
Nie w moim zwyczaju jest gdziekolwiek się spóźniać a i mi się to w tym dniu udało….😂
Trochę głupio wyszło bo nasz gość specjalny ks. Łukasz Skiba przyszedł wcześniej niż się umówił…
Sytuację załagodził Bogdan bo przyniósł swoją” Bezbłędną Buchtę” !
W końcu zebrało się nas 7 osób. Tematem była „pamięć”. Choć z początku nie wiadomo było co pamięć ma wspólnego z naszą wiarą i małżeństwem , to nasza ciekawość została szybko zaspokojona.
Chodziło tak naprawdę o MIŁOŚĆ do bliźniego, małżonka, a przede wszystkim miłość Boga do nas….
Wydawało by się, że temat który krążył wokół małżeństwa nie ma z kapłaństwem nic wspólnego…  A tu ks. Łukasz stwierdził, że on nie jedną lecz kilka żon ma: parafia i wspólnoty o które musi dbać.
Na koniec doszliśmy do tego, że najpiękniej cały temat przekazał w Pierwszym Liście do Koryntian św. Paweł w Hymnie do Miłości.

 

Autorem relacji ze spotkania jest nasza Kochana Ania, ponieważ nasz Moderator Filip miał w tym czasie urlop.

Następnym wydarzeniem w Naszym Ognisku jest wyjazd na Ogólnopolskie Rekolekcje WTM SYCHAR w Porszewicach, gdzie zamierzamy się stawić w liczbie ośmiu osób.

Z Panem Bogiem…

Szczęść Boże.

W dniu 12 września 2020 roku odbyło się długo wyczekiwane spotkanie Naszego Ogniska, na które przyszło dziewięć osób.

Spotkanie miało charakter organizacyjny, podczas którego zapadło kilka bardzo istotnych decyzji dotyczących przyszłości Naszego Ogniska. Pod koniec odbyło się krótkie dzielenie, oraz omówienie zbliżających się Jesiennych Rekolekcji Ogólnopolskich WTM SYCHAR, które odbędą się w terminie 2-4 października 2020 roku w Porszewicach.

Prelegentem będzie  O. Jarosław Kupczak, a temat rekolekcji to  „Różnice między kobietą a mężczyzną – pomoc czy przeszkoda w miłości do współmałżonka ?” 

Z Naszego Wiedeńskiego Ogniska zapisało się pięć osób.

Termin kolejnego spotkania ustalono na 25 września 2020 roku, na które bardzo serdecznie zapraszamy.

Miejscem spotkania będzie Parafia Świętego Seweryna przy Vinzenzgasse 3 w 18 Dzielnicy Wiednia.

Rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 18.00.

Z Panem Bogiem…

Szczęść Boże!

W dniu 27 czerwca 2020 roku po ponad trzech miesiącach przerwy spowodowanej COVID19 odbyło się spotkanie Naszego Wiedeńskiego Ogniska. Spotkanie wyjątkowe, bo w końcu na żywo. Spotkanie szczególne, ponieważ uczestniczyło w nim aż 14 osób, w tym trzy sakramentalne pary małżeńskie, oraz opiekun duchowy ksiądz Paweł Małek.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, po której w parafialnym ogrodzie został zaplanowany grill. Nasz lider Adam zaopatrzył nas w przepyszne ojczyste wyroby, których smaków nam tu w Austrii bardzo brakuje.

 

W trakcie grillowego zajadania znalazł się czas na krótkie dzielenie, które jednoznacznie pokazało, że czas obostrzeń wpłynął niezwykle pozytywnie na członków Naszego Ogniska i przyniósł obfite owoce. Po zmroku by dochować zasad ciszy nocnej zakończyliśmy część ogrodową błogosławieństwem, którego udzielił nam nasz opiekun duchowy ksiądz Paweł Małek i przenieśliśmy się do salki parafialnej.

 

Dalsze rozmowy w luźnej atmosferze przy lodach i ciastach trwały do dnia następnego co potwierdza chęć i zapotrzebowanie na bezpośrednie relacje wśród członków wspólnoty.

Termin kolejnego spotkanie zostanie podany wkrótce, a wszystkim Sycharkom wielkie BÓG ZAPŁAĆ za zaangażowanie i pomoc przy organizacji tego wspaniałego wieczoru.

Z Panem Bogiem…

Szczęść Boże!

Za nami kolejna SKAYPOWA konferencja Naszego Ogniska, w której uczestniczyło sześć osób.

Spotkanie miało trójfazowy przebieg czyli kilka spraw organizacyjnych, krótkie dzielenie, kontynuacja tematu przebaczenia.

Dziś skupiliśmy się na ETAPACH PRZEBACZENIA:

Etap pierwszy: zaprzeczenie

Etap drugi: obwinianie siebie

Etap trzeci: użalanie się nad sobą

Etap czwarty: oburzenie

Etap piąty: przetrwanie

Etap szósty: reintegracja
(Pełne uzdrowienie wymaga zintegrowania)

Etap siódmy: przebaczenie

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie, nareszcie na żywo, już za tydzień, 27 CZERWCA 2020,  rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 18.00 w kościele Św.Seweryna przy VINZENZGASSE 3 w 18 dzielnicy Wiednia.

Z Panem Bogiem.

Szczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie za pośrednictwem komunikatora SKYPE, które odbędzie się w dniu 20 CZERWCA 2020r.

Tematem dyskusji będzie kontynuacja zagadnienia PRZEBACZENIA, tym razem skupimy się na etapach przebaczenia:

Etap pierwszy: zaprzeczenie

Etap drugi: obwinianie siebie

Etap trzeci: użalanie się nad sobą

Etap czwarty: oburzenie

Etap piąty: przetrwanie

Etap szósty: reintegracja
(Pełne uzdrowienie wymaga zintegrowania)

Etap siódmy: przebaczenie

 

Zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszamy!

Z Panem Bogiem

Szczęść Boże!

Dnia 23 Maja 2020 odbyło się kolejne SKYPOWE spotkanie Naszego Ogniska, w którym uczestniczyło pięć osób. Spotkanie prowadził Adam, lider Naszego Ogniska.

 

„i odpuść nam nasze winy jak i my odpuszczamy naszym winowajcom”

 

PRZEBACZENIE, a taki właśnie jest temat naszych ostatnich spotkań należy do zagadnień trudnych budzących wiele emocji, bo jak przebaczyć skoro tyle bólu, tyle ran, tyle cierpienia, kiedy często współmałżonek nami gardzi, brzydzi się nas, kiedy to co między nami było dobrego dziś nie ma najmniejszego znaczenia? Głęboka analiza tzw. 10 przykazań przebaczenia rzuciła nowe światło na to zagadnienie, i pozwoliła nam zrozumieć jak potrzebne, a wręcz niezbędne jest w życiu chrześcijanina przebaczenie i jak trudne, ale nie niemożliwe, kiedy wsparci NIEBEM,  inwestujemy od siebie ogromna pracę, by nauczyć się z powodzeniem przebaczać.

W kolejnej konferencji, na którą serdecznie zapraszamy będziemy dalej wiercić w temacie przebaczenia. tym razem skupimy się etapach przebaczenia:

Etap pierwszy: zaprzeczenie

Etap drugi: obwinianie siebie

Etap trzeci: użalanie się nad sobą

Etap czwarty: oburzenie

Etap piąty: przetrwanie

Etap szósty: reintegracja
(Pełne uzdrowienie wymaga zintegrowania)

Etap siódmy: przebaczenie

Termin spotkania będzie podany wkrótce.

Z Panem Bogiem!

Szczęść Boże!

 

Zapraszamy serdecznie na Skypowe spotkanie Wspólnoty Sychar Wiedeń, które odbędzie się jutro, w sobotę 23.05. od godz. 19.30. Spotkanie jutrzejsze będzie spotkaniem tematycznym,
drugim z kolei na temat przebaczenia.
Przypominam, że na ostatnim spotkaniu rozważaliśmy
„10 przykazań przebaczania”.
Mieliśmy się przez ten tydzień codziennie zastanowić na jedną, dwiema częściami tych „przykazań”. Chcemy ustalić co dla Nas znaczą, co już potrafimy a z czym mamy jeszcze problem, czego nie rozumiemy, jakie mamy przemyślenia i pytania w związku z tym.

Tak dla przypomnienia: wszystkie punkty „przykazań” :

1. Miłujcie się wzajemnie, szukając w sobie dobra.

2. Przebacz, jeśli chcesz, aby tobie przebaczono.

3. Módl się za tych, którzy cię zranili i którym pragniesz okazać przebaczenie.

4. Pamiętaj: nieprzebaczenie jest rodzajem nienawiści!

5. Podejmij decyzję, żeby przebaczyć.

6. Szukaj uzdrowienia uczuć i wspomnień.

7. Zamknij drzwi złemu.

8. Powinieneś przebaczyć samemu sobie.

9. Pamiętaj, że przebaczenie jest procesem.

10. Kochaj Boga i bliźniego i bądź narzędziem uzdrawiania!

 

Przebaczenie JEST PODSTAWĄ i NIEZBĘDNYM CZYNNIKIEM NAWRÓCENIA, poprawy stosunków, relacji.
Bez przebaczenia NIE MA MIŁOŚCI i ODWROTNIE!
Każdego KTO na prawdę pragnie naprawiać swoje małżeństwo, SWOJE ŻYCIE bardzo zachęcam do pracy, współpracy.
Jutro zapoznamy się też z ETAPAMI PRZEBACZANIA.

Zapraszamy, z Panem Bogiem!

Szczęść Boże!

W dniu 16 Maja 2020 spotkaliśmy się za pośrednictwem łącz internetowych. W konferencji uczestniczyło sześć osób.

Tematem spotkania było:

„10 przykazań przebaczania”

 

1. Miłujcie się wzajemnie, szukając w sobie dobra.

2. Przebacz, jeśli chcesz, aby tobie przebaczono.

3. Módl się za tych, którzy cię zranili i którym pragniesz okazać przebaczenie.

4. Pamiętaj: nieprzebaczenie jest rodzajem nienawiści!

5. Podejmij decyzję, żeby przebaczyć.

6. Szukaj uzdrowienia uczuć i wspomnień.

7. Zamknij drzwi złemu.

8. Powinieneś przebaczyć samemu sobie.

9. Pamiętaj, że przebaczenie jest procesem.

10. Kochaj Boga i bliźniego i bądź narzędziem uzdrawiania!

 

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie, gdzie będziemy szeroko opracowywać rozpoczęty temat.

Więcej informacji wkrótce.

Z Panem Bogiem!

 

 

Szczęść Boże!

WTM SYCHAR WIEDEŃ obchodzi swoje pierwsze urodziny, skromne, ciche, w kwarantannie, z pokorą uznajemy chwilową wyższość wirusa nad Naszym Ogniskiem.

W dniu 02 maja 2020 roku, o godzinie 19.30 miało miejsce kolejne Skajpowe spotkanie Naszego Ogniska. W spotkaniu wzięło udział siedem osób. Tematem konferencji było Pięć Języków Miłości  według Chapmanna. Kilka osób z Naszej Wspólnoty zdecydowało się wesprzeć inicjatywę księdza Sławomira Kostrzewy dotyczącej Nabożeństwa Nowenny Pompejanskiej o nawrócenie grzeszników.

Data kolejnego spotkania nie została jeszcze ustalona.

Z Panem Bogiem.

Szczęść Boże!

Idąc za przykładem innych Ognisk, a także już mocno stęsknieni za sobą w dniu 18.04.2020 zorganizowaliśmy spotkanie Naszej Wspólnoty za pośrednictwem komunikatora Skype. W konferencji wzięło udział siedem osób. Spotkanie miało charakter dzielenia, co po tak długiej przerwie wynikającej z obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa stało się naturalną potrzebą u każdego z nas. Kolejne spotkanie w tej formie zaplanowano na 25.04.2020.

Z Panem Bogiem…

Szczęść Boże!

W dniu 28.02.2020 odbyło się spotkanie Naszej Wspólnoty, które rozpoczęło się Eucharystią. Na spotkanie, na które miało charakter grupy wsparcia przyszły cztery osoby, w tym jedna nowa. Oprócz dzielenia, poruszonych zostało wiele ciekawych tematów z zakresu osobistych doświadczeń poznawania Pana Boga. Nie zabrakło też spraw organizacyjnych w związku przez zbliżające się Rekolekcje Wielkopostne organizowane przez Nasze Wiedeńskie Ognisko. Tematem rekolekcji jest „Konflikt i metody jego rozwiązywania„. Rekolekcje, które odbędą się w dniach 20-22.02.2020 poprowadzi ksiądz Paweł Bernacki, ( ksiądz archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej od 2010. Obecnie doktorant w Instytucie Katolickim w Paryżu. Specjalność teologia fundamentalna, teologia religii. Rekolekcje w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Australii.).

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy…

Zapisy:

Moderator WTM SYCHAR w Wiedniu

Filip +43 676 474 91 25

lub

sychar.wien@gmail.com

po godz. 17.00

Z Panem Bogiem

Szczęść Boże!

W dniach 04.02-08.02.2020 troje Naszych wiedeńskich sycharków wybrało się na pielgrzymkę do Bazyliki Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. W tym cudownym i świętym miejscu chcieliśmy pochylić się nad swoim życiem, małżeństwem, współmałżonkiem aby nabrać duchowej siły w obecności Matki Bożej, niezwykle mocno tam odczuwalnej. Dziękowaliśmy Mamie za dotychczasową opiekę, wstawiennictwo i prowadzenie w trudach dnia codziennego. Prosiliśmy Najświętszą Dziewicę o dalsze prowadzenie, o odwagę, roztropność i łaski dla wspólnoty, Naszego wiedeńskiego ogniska, opiekunów duchowych, liderów, dla naszych rodzin, współmałżonków, przyjaciół i nieprzyjaciół.

Nie zabrakło również akcentu turystycznego, korzystając z okazji zwiedziliśmy ruiny starożytnych Pompei zniszczonych przez wybuch Wezuwiusza w 79 roku. Konfrontacja z pozostałościami rzymskiej cywilizacji budzi refleksje ile czasu marnujemy na nic nie znaczące sprawy, że wszystko zależy od Boga, a my nie znając dnia ani godziny mamy jedynie wpływ na nas samych i na to jak staniemy przed Panem gdy przyjdzie Nasz czas.

Warto czasem zatrzymać się , zamknąć oczy i westchnąć…Panie, ja bez Ciebie nic nie mogę…

Wszystko mogę w Tym, Który mnie umacnia! Flp 4, 13

Umacniajmy się!

Z Panem Bogiem…

Szczęść Boże!

Spotkanie „Sychar” w dniu 8 lutego 2020 r. odbyło się pod kierunkiem naszego księdza opiekuna wspólnoty wiedeńskiej ks. dra Pawła Małka CM. Tematem spotkania było następujące zagadnienie: „Granice ludzkiej odpowiedzialności a nieważność zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Konflikt między prawem Bożym a prawem człowieka do wolności. Dyskusja panelowa na tematy religijne, moralne, prawne i socjologiczne w kontekście refleksji nad przeżywanymi trudnościami we wspólnotach małżeńskich”.

Wyjątkowo na spotkaniu były obecne tylko same Panie. Wywiązała się głęboka dyskusja oraz wymiana zdań. Szczególną uwagę przykuł dylemat prawa do ochrony i obrony życia współmałżonka oraz dzieci. Można przeżywać w dobrej wierze sakramentalne małżeństwo, nie wiedząc o tym, że ktoś od samego początku nie chciał wspólnoty religijnej na całe życie. Różnica charakterów i trudności życiowe nie są nigdy przyczyną nieważności kościelnego małżeństwa. Jedynie prawem kościelnym określona niezdolność w samej chwili zawierania małżeństwa oraz faktyczne i prawdziwe wady woli przed ołtarzem są przyczyną, że dwoje ludzi żyje potem w związku tylko partnerskim a nie w związku kościelnym. Potwierdzeniem tego jest następująca zasada, że nie można posiadać czegoś, czego nie chciało się od samego początku, a także nie posiada się czegoś, do czego człowiek ze swojej natury jest niezdolny do tego wytworzenia i do uczynienia. W Kościele nie ma rozwodów, ani nie ma unieważniania zawieranego małżeństwa. Można jedynie stwierdzić, że coś od samego początku nie istnieje.

Korzystając z okazji, że były obecne same Panie, zawiłe tematy natury teologiczno – prawnej zostały przedstawione w formie przepisów na wzór przepisów z książki kucharskiej. W ten sposób udało się usunąć zawiłe abstrakcyjne zdania filozoficzno – prawne na rzecz klarownej i jasnej dialektyki mowy czystego ludzkiego realizmu, stwierdzając, że nawet oswojony wróbel nigdy nie będzie śpiewającym kanarkiem.

Z Panem Bogiem.

Szczęść Boże!!!

W dniach od 30. STYCZNIA do 02 LUTEGO 2020 roku odbyło się coroczne, ogólnopolskie spotkanie Liderów i Moderatorów GLiM WTM Sychar w Niepokalanowie. Celem spotkania jest wymiana spostrzeżeń, pomysłów, wskazówek pomiędzy Ogniskami Naszej Wspólnoty, celem jest również wybór nowej Rady Sycharu na kolejny rok. Do Niepokalanowa zawitali , Lider krajowy i założyciel Wspólnoty WTM Sychar Andrzej, duszpasterz krajowy Wspólnoty ksiądz Paweł Dubowik oraz Liderzy i Moderatorzy Ognisk Wspólnoty z kraju, jak również z Austrii, Niemiec i Ukrainy.

Z naszego wiedeńskiego Ogniska oddelegowani zostali Adam (lider) i Filip (moderator). Program spotkania przewidywał różne formy zajęć, począwszy od Eucharystii, modlitwy, zawiązania Wspólnoty, spotkań na których można było swobodnie się wypowiedzieć w zakresie działania Ognisk jak i całej Wspólnoty oraz jej poszczególnych zespołów. Mieliśmy okazje poznać głębiej konkretne zespoły i ludzi zaangażowanych w ich pracę. Przedstawiono nam Zespół Liderów, Zespół Rekolekcyjny, Zespół Moderatorów Forum Pomocy i 12 Kroków, Zespół LEM, Zespół odpowiedzialny za Oprawę Muzyczną, Zespół Modlitwy na Skype.

Przez wszystkie te dni zadbano o Duchową Stronę spotkań na których często poruszane były trudne i bolesne tematy. Każdego dnia odbywała się Adoracja Najświętszego Sakramentu z udziałem całej Wspólnoty, Msza Święta, a w wolnych chwilach, szczególnie po godzinie 22.00, można było spotkać wielu naszych Sycharków w Kaplicy Adoracji Wieczystej przy Bazylice w Niepokalanowie, gdzie w ciszy karmiono się obecnością Pana Naszego Jezusa Chrystusa, zawierzając Panu przez ręce Niepokalanej Najświętszej Maryi Panny nasze problemy, życie, współmałżonków, Wspólnotę, Ogniska, naszych Opiekunów Duchowych i spotkanie GLiM.

 

W niedzielę dnia 02.LUTEGO.2020 odbyło się przedstawienie kandydatów do Rady, instrukcja głosowania i wybory Rady Sycharu na kolejny rok. Omówiono też zbliżające się wydarzenia, odbyło się dzielenie w zakresie refleksji po spotkaniu, Msza Święta, a po niej trudne zapewne dla każdego rozstanie, ponieważ jesteśmy Sycharkową Rodziną, co potwierdzała atmosfera towarzysząca nam przez te wszystkie dni.

Z naszej strony płyną bardzo serdeczne podziękowania dla Organizatorów, za ogromna pracę wykonaną pod naszym adresem, by było nam miło, ciepło i przytulnie, wielkie dzięki za każdą rozmowę w kuluarach i nie mam tu na myśli tzw. szemrania, tylko przyjacielską postawę sióstr i braci sycharków służących pomocą, radą, wsparciem, dobrym słowem.

Nich Wam Pan Bóg błogosławi, a Maryja otoczy opieką…

Z Panem Bogiem

Szczęść Boże!!!

W dniu 25 STYCZNIA 2020 roku odbyło się kolejne spotkanie WTM Sychar w Wiedniu. Na spotkanie przyszły Trzy osoby. Równolegle w kościele Św. Seweryna odbywał się Wieczór Chwały. W związku z niską frekwencją na spotkaniu Naszej Wspólnoty postanowiliśmy udać się na ów Wieczór Chwały, aby oddać Chrystusowi nasze troski, nasze problemy, naszych współmałżonków, Siostry i Braci ze Wspólnoty i nas samych.

Wydarzeniu temu towarzyszyła przepiękna oprawa muzyczna w wykonaniu zespołu ADORAMUS z Wiednia, cudowne rozważania i modlitwy przygotowane przez Siostry Franciszkanki oraz Księdza Marka Kalisza.

Wszystkim zaangażowanym w organizacje wieczoru, w szczególności Krysi i Arturowi, siostrze Sylwii, Księdzu Markowi, Panu Stanisławowi z Radio Droga, zespołowi Adoramus serdeczne podziękowania od wiedeńskiego Ogniska WTM Sychar.

Bóg Zapłać…

Informacja o następnym spotkaniu WTM Sychar Wiedeń wkrótce…

Z Panem Bogiem…

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!

Dnia 11 Stycznia 2020 roku, o godzinie 18.00 rozpoczęło się Mszą Świętą pierwsze w tym roku spotkanie Naszej Wspólnoty WTM Sychar w Wiedniu. Po Mszy  Świętej udaliśmy się do salki parafialnej. Na spotkanie przyszło pięć osób, wśród nich dwie nowe – Sakramentalne Małżeństwo. W związku z tym nasze spotkanie miało początkowo charakter Grupy Wsparcia, a po dłuższej chwili zajęliśmy się naszym tematem, którym było Przebaczenie I Pojednanie. Wysłuchaliśmy fragmentu konferencji ks. Marka Dziewieckiego wygłoszonej 27.10.2018 roku podczas  Rekolekcji Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR – Góra św. Anny ( link poniżej ). Po wysłuchaniu wymieniliśmy się spostrzeżeniami, a nasz Lider, który prowadził całość spotkania, uzupełnił naszą dyskusje merytorycznym mini-wykładem.

Kolejne spotkanie WTM Sychar w Wiedniu zaplanowane jest na sobotę 25 Stycznia 2020.

Serdecznie zapraszamy na godz. 18.00 na Mszę Świętą rozpoczynającą spotkania Wspólnoty Trudnych Małżeństw w Wiedniu do Parafii św. Seweryna przy Vinzenzgasse 3 w 18 dzielnicy Wiednia.

Z Panem Bogiem!

Link do konferencji:

Szczęść  Boże w Nowym 2020 roku!

Najserdeczniejsze życzenia obfitych łask Bożych i opieki Matki Bożej życzą wiedeńskie Sycharki dla całej Naszej Wspólnoty WTM Sychar.

Kochani, jest mi szczególnie miło poinformować, że kolejne spotkanie Naszego Ogniska WTM Sychar w Wiedniu odbędzie się w dniu 11.01.2020 roku, w kościele Św. Seweryna w 18 dzielnicy Wiednia przy ulicy: Vinzenzgasse 3.

Rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 18.00, a po Mszy Św. udajemy się do salki parafialnej.

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy!!!

 

Szczęść Boże…

W dniu 19 GRUDNIA 2019 roku odbyło się ostatnie w tym roku, przedświąteczne spotkanie Naszej Wspólnoty, na które przyszło sześć osób. Po Mszy Świętej udaliśmy się do salki, gdzie rozmawialiśmy o warsztatach o przemocy, oraz pod okiem naszego opiekuna księdza Pawła ogólnie poruszony był temat stwierdzenia nieważności małżeństwa. Pozostała część spotkanie miała charakter grupy wsparcia, a nad całością spotkania czuwał Filip, moderator ogniska wiedeńskiego.

Na kolejne spotkanie zapraszamy po Nowym Roku, więcej szczegółów na początku stycznia.

Kochani, życzmy Wam spokojnych Świąt, niech Chrystus na nowo urodzi się w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszym życiu,  a w szczególności w sercach  naszych współmałżonków.

Z Panem Bogiem…

Kronika